Lid worden van Hondenschool Bassebeek of je lidmaatschap hernieuwen kan door onderstaand formulier volledig en correct in te vullen en vervolgens het lidgeld over te maken. Dit inschrijvingsformulier is geldig voor één (1) hond en één (1) geleider. Elke bijkomende geleider voor dezelfde hond (de 'tweede geleider') dient een nieuw formulier in te vullen. Ook als geleider voor elke bijkomende hond dien je dit formulier volledig in te vullen.

Het lidgeld voor de eerste geleider bedraagt 60€ per jaar; elke bijkomende geleider betaalt 30€ per jaar. Sympathiserende (ere)leden betalen minimum 25€ per jaar.
Het juiste bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE15 0011 8728 3030 (BIC GEBABEBB) van Hondenschool Bassebeek, met vermelding van
de Voornaam & Naam van de geleider en de (roep)naam van de hond.

Breng je (digitaal) betalingsbewijs en het gezondheidsboekje van de hond mee naar je eerste les (of bij hernieuwing, je volgende les).
Als nieuwe lid krijg je op dat moment je lidkaart overhandigd.

Wie zich inschrijft verklaart zich ook akkoord met het huishoudelijk reglement. Lees het vooralleer verder te gaan met de inschrijving.

Kandidaat leden; opgelet... Ga NIET verder als je nog niet hebt deelgenomen aan een (gratis) opvangmoment. In dat geval klik hier.

Privacy Statement vzw Hondenschool Bassebeek. De persoonsgegevens verzameld tijdens het inschrijvingsproces worden verzameld door vzw Hondenschool Bassebeek. Deze gegevens hebben als doel het functioneren van de vzw alsook het vlot laten verlopen van activiteiten georganiseerd door en voor de vzw en zijn bijgevolg een noodzakelijke voorwaarde voor het correct functioneren van de vereniging. De betrokkene heeft ten allen tijde het recht de vzw te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van zijn/haar gegevens. De verzamelde persoonsgegevens bevatten geen andere informatie dan deze gevraagd tijdens het inschrijvingsproces. Bekijk hier onze gedetailleerde Privacy Statement.